Pakistan – Görüş Hk.

İlgi:      Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 08.10.2019 tarihli ve 9980 sayılı yazısı.

Sayın Üyemiz,

İlgi yazı ile Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar PEKCAN ile muhatabı Pakistanlı Başbakan Danışmanı arasında 24 Ekim 2019 tarihinde ikili görüşmenin gerçekleştirileceği bildirilmekte olup, görüşme kapsamında gündeme getirilmesinde fayda görülen tespit, görüş ve önerilerin Ticaret Bakanlığına iletilmek üzere 15 Ekim 2019 Salı günü mesai bitimine kadar TOBB’a (kaan.gaffaroglu@tobb.org.tr) iletilmesi talep edilmektedir. 

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

Saygılarımla,                                

 

İsmet SALİHOĞLU                          

Genel Sekreter                             

Ek :

1- İlgi yazı. (1 Sayfa)

697_3616_pakistan_gorus.pdf