• Anasayfa
  • |
  • PARIS MOU LIMANLARINDAKI ILO DENETIMLERI

PARIS MOU LIMANLARINDAKI ILO DENETIMLERI

Tarih: 17.09.2004 Konu: Paris MOU Limanlarındaki ILO Denetimleri İLGİ: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 15.09.2004 tarih ve 6009 sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; Paris MOU üyesi Ülkelerin limanlarında 01.10.2004 tarihi ile 31.12.2004 tarihleri arasında, liman devleti kontrolü (PSC) denetimlerine ilave olarak yanında ayrıca uygulanacak olan yoğunlaştırılmış denetim kampanyasında, gemilerdeki teçhizat ve uygulamaların ILO Sözleşmeleri gereklerine uygun olup olmadığı konusuna önem verileceği, Türk Bayraklı gemilerin Paris MOU üyesi ülke limanlarındaki tutulma oranlarının düşürülmesi için büyük çaba gösterilen bu dönemde, gemilerimizin söz konusu ilave denetimlere hazırlıklı olmasının büyük önem arz ettiği, Bu itibarla, Paris MOU üyesi ülke limanlarına sefer yapacak Türk Bayraklı gemilere limanlarımızdan kalkışından önce Bölge Müdürlükleri tarafından yapılan ön sörvey uygulamaları ile periyodik denetimlerde kullanılmak üzere, yoğunlaştırılmış denetimlerde gemilerde yapılacak olan kontroller ile bu kontrollerde gemi kaptanlarının cevaplaması gereken soruları içeren kontrol listesinin ilgi yazı ekinde gönderildiği belirtilmektedir. İlgi yazı ve kontrol listesi ile gemi kaptanına verilecek soru listesinin yer aldığı eklerinin birer örneği ekte sunulmaktadır. Özellikle Paris MOU üyesi ülke limanlarına gidecek olan gemilerimizin ekte yer alan ILO denetim kriterlerine hazırlıklı olmalarının son derece önemli olduğu değerlendirilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini önemle arz ve rica ederiz. Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. EK: İlgi Yazı ve Ekleri (3 Sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği DTO Konsey Başkanı - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - MARLİM Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - Klas Kuruluşları - Meclis Başkan ve Vekilleri - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Danışmanlar - DTO Meslek Komiteleri Başkanları - Meclis Üyeleri - CPS