• Anasayfa
  • |
  • PFSO ATAMA KRİTERLERİ HK.

PFSO ATAMA KRİTERLERİ HK.

24.06.2004 PFSO ATAMA KRİTERLERİ HK. İlgi : a) 04.05.2004 tarih ve 1714 sayılı 166/2004 sirkülerimiz. b) T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 22.06.2004 tarih ve 3769 sayılı yazıları Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı ile, Liman Tesisi Güvenlik Planının hazırlanmasının yanısıra, geliştirilmesi ile denetiminden ve bu planın liman tesisinde uygulanmasından birinci derece sorumlu olan liman işletici kuruluşu tarafından istihdam edilecek Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu (PFSO)’nun belirlenen kriterleri İlgi (a) sirkülerimiz ile duyurulmuştu. Bu defa Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi (b) yazıda ise, PFSO atanmasına ilişkin olarak yeralan kriterlerden sonuncusu olan “Güvenlikle ilgili bir kurumda ya da bir liman tesisinde en az 2 yıl çalıştığına dair hizmet belgesinin onaylı suretinin “ ifadesi “Güvenlikle ilgili bir kurumda ya da bir liman tesisinde en az 2 yıl çalıştığına veya denizcilik ile ilgili lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olup en az 2 yıl bilfiil deniz hizmeti veya tersane görevi yaptığına dair hizmet belgesinin onaylı suretinin” şeklinde değiştirildiği bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM : BİLGİ : - Tüm Üyelerimize (WEB) -Yönetim Kurulu Bşk. Ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - MARLİM - GİSBİR - Klas Kuruluşları