• Anasayfa
  • |
  • PROGRAM DIŞI SÖRVEYLER HK.

PROGRAM DIŞI SÖRVEYLER HK.

İlgi yazı ile ; Denizcilik Müsteşarlığı ve klas kuruluşları arasında imzalanan Yetki Devri Protokolü’ne göre, sörvey yapma ve sertifika düzenleme yetkisi verilen klas kuruluşlarının kayıtlarında olan Türk Bayraklı gemilerin 2006 yılı içerisinde Program Dışı Sörvey’e tabi tutulacağı, klas kuruluşları tarafından yapılacak olan Program Dışı Sörveylerde, ulusal ve uluslar arası kurallar göz önüne alınarak gemilerin denize elverişlilik, ekipman ve personel bakımından eksiksiz denetimlerinin yapılacağı belirtilerek Program Dışı Sörveylerin aşağıda yer alan biçimde yapılacağı bildirilmektedir. Program Dışı Sörveyler; klas kuruluşları tarafından, yetkilendirildikleri konularda yerine getirdikleri faaliyetlere ek olarak Müsteşarlığımız adına yapılacak olup, gemi sahibi veya temsilcisi bu tür sörveylerde klas kuruluşlarına yardımcı olmak yükümlülüğündedir. Program Dışı Sörveylerde geminin gereksiz olarak geciktirilmemesine dikkat edilecektir. Klas kuruluşları tarafından yapılacak olan Program Dışı Sörveylerde ; 1. Ulusal ve uluslararası kurallar göz önüne alınarak, gemilerin denize elverişlilik, ekipman ve personel bakımından eksiksiz denetimleri yapılacaktır. 2. Klas kuruluşlarının kayıtlarındaki Türk Bayraklı gemilerin en az %10’una yurt içi ve yurt dışındaki limanlarda yapılabilecek olan Program Dışı Sörveyler mümkün olduğunca, klas kuruluşu tarafından gemiye verilen diğer hizmetlerle birlikte yapılacaktır. 3. Program Dışı Sörvey yapılacak gemilerin seçiminde, öncelikli olarak yetersiz bakım ve işletime sahip olan gemiler göz önünde bulundurulacaktır. Yurt dışındaki liman devleti kontrollerinde kötü performans gösteren gemilere öncelik verilecek olup yaş ve tip olarak seyir emniyeti ve deniz çevresi bakımından yüksek risk içeren gemilerin seçilmesine özen gösterilecektir. 4. İdare bunların dışında, dilediği gemi için, dilediği yer ve kapsamda Program Dışı Sörvey yapılmasını ve bu sörveye ilişkin rapor ve dokümanları talep edebilir. 5. Program Dışı Sörveyler, geminin yola elverişliliğine, personel ve çevre emniyetine, emniyetli yönetim ve güvenliğine tesir eden bütün unsurları kapsayacaktır. Program Dışı Sörveyler Hk. 6. Program Dışı Sörveylerde; - Gemi personelinin sayı ve yeterlilik olarak “Gemiadamları Donatımında Asgari Emniyet Belgesi”ne uygunluğu, - Tüm yasal sertifikaların geçerliliği, - Klas ve yasal sertifikalar ile ilgili tavsiye ve şartlar kontrol edilecektir. 7. Yapılan Program Dışı Sörveylerin; kapsamı, sonucu, bulunan eksiklikler, yazılan klas şartları ve sörvey sonucu olabilecek tavsiyelere ilişkin rapor ve dökümanlar mümkün olan en kısa sürede idareye bildirilecektir. Herhangi bir eksiklik bulunmadığında, bu durum raporda belirtilecektir. 8. İdare tarafından özellikle Program Dışı Sörvey yapılması istenen gemilere yapılacak sörveyin kapsamı, ayrı olarak klas kuruluşlarına bildirilecek ve yapılan sörveye ilişkin rapor İdare’ye gönderilecektir. 9. Denizcilik Müsteşarlığı ile klas kuruluşları arasında imzalanan Yetki Devri Protokolü kapsamında bunun yanısıra, her yıl yetkilendirilmiş klas kuruluşlarına kayıtlı Türk bayraklı gemi sayısının %10’undan az olmamak kaydıyla, İdarece seçilecek gemilere, İdare tarafından rasgele ve ayrıntılı olarak program dışı sörvey yapılacaktır. 10. Zaman ve koşullar elverdiğinde, İdare tarafından yapılacak program dışı sörveylere, sörveyin yapıldığı yerdeki klas kuruluşunun sörveyörü de davet edilecek ve İdare sörveyörü ile birlikte denetime katılacaktır. Söz konusu denetimde bulunabilecek eksiklikler kuruluşun sörveyörüne verilecek veya klas kuruluşunun merkez ofisine gönderilecektir. Eğer raporun değerlendirilmesi sonucu başka tavsiyeler oluşursa, nihai rapor klas kuruluşuna ayrıca gönderilecektir. Klas kuruluşunun sörveyörü daha önceden planlı ilk sörvey için gemiye gittiğinde, İdare tarafından verilen tavsiyelerin tamamlandığını kontrol edecektir. 11. Yapılacak program dışı sörveyler sonucunda sörveyör, yaptığı sörvey neticesinde geminin ekipman, donanım veya yükünün geminin sahip olduğu sertifikalar ile uyumlu olmadığını veya yapacağı seferin can, mal ve çevre emniyeti açısından uygun olmadığını tespit ederse geminin tutulmasına karar verebilir. Program Dışı Sörveyler Hk. 12. Program dışı sörveye tabi olan bir gemide; - Geçerli sertifikalarda eksiklik, - Can kurtarma, yangınla mücadele araçları ve radyo teçhizatı ile ilgili önemli ekipmanlarda eksiklik veya bu ekipmanların düzgün çalışmadığının tespiti, - Geminin dayanıklılık, sugeçirmez bütünlüğü veya tahrik sistemine ilişkin tekne, makine veya eşdeğer donanımın önemli parçalarının durumunun seyir için yetersiz olması, - Geminin aşırı yüklenmesi, - Yükün düzgün yerleştirilip emniyete alınmaması, - Kaptan, zabitan veya personelin gerekli sertifikalara sahip olmaması, - Geminin “Gemiadamları Donatımında Asgari Emniyet Belgesi”nin bulunmaması veya söz konusu sertifikada belirtilen şekilde donatılmaması, - ISM ve/veya ISPS Kodu ile ilişkili olarak geminin tutulmasını gerektirecek eksiklikler bulunması durumunda, geminin eksiklikleri tamamlanmadan seyire kalkmasına izin verilmeyecektir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM : BİLGİ : - Tüm Üyeler (web) - YK Başkan ve Üyeleri - Tüm Donatanlar