Resmi Geçit Töreni

Sayın Üyelerimiz;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Liman Başkanlığı tarafından gönderilen ve ekte sunulan 27.10.2023 tarihli ve 1498001 sayılı yazıda; Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Harekat Başkanlığı'nın  yazısına atfen 29  Ekim  Cumhuriyet  Bayramı  ve  Cumhuriyetin  100.  yıldönümü kutlamaları  kapsamında,  İstanbul  Boğazında  denizde  resmi  geçit  töreninin  icra  edileceğinin belirtildiği, bu itibarla Denizcilik Genel Müdürlüğü (Deniz Emniyeti ve Güvenliği Daire  Başkanlığı)'nün 26.10.2023 tarihli ve 1493347 sayılı yazısı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gemi Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığınca; 

- Yapılacak resmi geçit törenine yönelik olarak 29 Ekim 2023 tarihi saat 11:00 ile 30 Ekim 2023  tarih 03:00 saatleri arası İstanbul boğazının çift yönlü deniz trafiğine kapatılması,

- 28-29  Ekim  2023  tarihlerinde  Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Harekat Başkanlığı'nın yazısı  ekinde  belirtilen  tören  geçişi  kapsamında kullanılacak sahaların gemiler için bekleme/drift sahası olarak tahsis edilmemesi,

- Yerel  deniz trafiğinin Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Harekat Başkanlığı'nın yazısı kapsamında  resmi  geçit törenine  göre  planlanması  ve ilave  olarak  resmi  geçit töreninin  emniyetli  yapılabilmesi için  gerektiği  zaman  dilimlerinde yerel  deniz  trafiğinin  geçici  olarak  durdurulması/askıya  alınması  dahil  her  türlü  emniyet tedbirlerinin alınması hususlarında, 

Ayrıca, yerel deniz trafiğinde seyreden gemiler için;

- Hiçbir  şekilde  resmi  geçit  törenine  katılan  gemilerin  içerisinden/arasından  geçiş yapılmaması,

Yerel  trafikte  seyreden  gemilerin  resmi  geçit  törenindeki  gemilere  yaklaşımlarında emniyetli bir güvenlik mesafesinde seyir yapılması,

Tüm gemilerin ilgili sektör kanallarını devamlı surette dinlemeleri ve yapılacak uyarı ikaz ve talimatlara titizlikle uymaları

hususlarına  riayet  edilmesinin  ve  gerekli  tedbirlerin  alınması ile bölgede  seyir  yapan  gemi kaptanlarının  bilgilendirilmesi istenmektedir.

Bilgilerinize arz / rica ederim. 

731_2528_2528_eimza.pdf