RSO YETKI DEVRI FESHI HK

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; 25.03.2004 tarih ve 01620 sayılı Müsteşarlık Olur’u ile Group 4 Securitas Güvenlik Hiz. A.Ş’nin, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kod’u (ISPS Code) kapsamında İdare adına gemiler için Tanınmış Güvenlik Kuruluşu (RSO) olarak yetkilendirildiği, Tanınmış Güvenlik Kuruluşları ile İdare arasında imzalanan Yetki Devri Sözleşmesinin 13.2 Maddesinde yer alan “bu sözleşme tarafların birbirlerini 4 ay önceden ihbar etmeleri kaydıyla, sebep göstermeksizin karşılıklı olarak fesih edilebilir” hükmü gereği Group 4 Securitas Güvenlik Hiz. A.Ş. ile yapılan Yetki Devri Sözleşmelerinin fesih edileceğinin 24.11.2006 tarih ve 24996 sayılı Müsteşarlık Olur’u ile belirlendiği, Bu itibarla, Group 4 Securitas Güvenlik Hiz. A.Ş.’nin Tanınmış Güvenlik Kuruluşu (RSO) olarak var olan yetkisinin 24.03.2007 tarihi itibariyle sona ereceği, bildirilmektedir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - TÜRKLİM - GİSBİR - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim - ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - S/S İstanbul Batı Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Koster Armatörleri Derneği - İMEAK DTO Şubeleri - Klas Kuruluşları