• Anasayfa
  • |
  • RSO YETKI DEVRI FESIH TALEBI

RSO YETKI DEVRI FESIH TALEBI

Sayın Üyemiz, EuroServe Hizmet ve İşletmecilik A.Ş.’nin Denizcilik Müsteşarlığı adına gemiler için Tanınmış Güvenlik Kuruluşu (RSO) olarak var olan yetkisinin 04.10.2005 tarihli yazıları gereği, Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 12.10.2005 tarih ve 7609 sayılı yazıları gereği, 05.02.2006 tarihi itibariyle sona ereceğinin belirtildiği, Bu tarihten önce Euroserve tarafından onaylanmış Gemi Güvenlik Planlarının (GGP), gemide güvenlikle ilgili olarak GGP’nin yenilenmesini gerektirecek değişiklikler olmadığı sürece, GGP’lerin geçerliliğinin aynen devam edeceği, bu gemilere yine Euroserve tarafından düzenlenen Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikası (ISSC)’nın geçerliliğinin ISPS Kod kapsamındaki ilk ara denetime (intermediate survey) kadar devam edeceği, söz konusu ara denetimin, İdare olarak Denizcilik Müsteşarlığı adına gemiler için yetkilendirilen RSO’lardan birisi tarafından yapılarak gemiye yeni ISSC düzenlenecek olup, Denizcilik Müsteşarlığı’na yazılı olarak bilgi verileceği, ancak, ara denetlemeye kadar GGP’de bir revizyon gerektiği durumlarda yine Denizclik Müsteşarlığı adına yetkilendirilmiş RSO’lardan birisi tarafından söz konusu revizyonların onaylanacağı, Şirketler yeni bir RSO ile anlaştıklarında, Şirketin Gemi Güvenlik Sorumlusu (CSO) ve yeni RSO tarafından Denizcilik Müsteşarlığı’na yazılı olarak bilgi verileceği, bildirilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: İlgi Yazı Örneği (1 Sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği DTO Konsey Başkanı - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - MARLİM Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - GİSBİR - Meclis Başkan ve Vekilleri - GESAD - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - İMEAK DTO Şubeleri - Başkan Danışmanları - Meslek Komiteleri Başkanları - Meclis Üyeleri