RSO YETKI İPTALI

Sayın Üyemiz, İLGİ : a) Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 27.12.2010 tarih ve 39801 sayılı yazısı. b) 20.03.2007 tarih ve 26468 sayılı RG’de yayımlanan “Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu Uygulama Yönetmeliği” İlgi (a) yazı ile; 1. 11.02.2010 tarih ve 7499 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde; tasfiye memurluğunca, Met Grup Güvenlik Organizasyonları A.Ş. hakkında 3üncü kez ilanı çıkan ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda 489987 sicil numarasında kayıtlı anılan şirketin 24/12/2009 tarihinde tasfiyeye girdiği ve tasfiye kararının 29/12/2009 tarihinde tescil edildiğinin belirtildiği, yine tasfiye memurluğunca, “Şirketin borçlu ve alacaklılarının ellerindeki belgelerle birlikte bu ilanın üçüncü defa yayımlanmasından itibaren bir yıl içinde” tasfiye memurluğuna müracaatlarının ilan olunduğu, 2. Diğer taraftan Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik (ISPS) Kodu Uygulama Talimatına istinaden 2004 yılında İdare adına gemilere yönelik Tanınmış Güvenlik Kuruluşu (RSO) olarak yetkilendirilen Met Grup Güvenlik Organizasyonları A.Ş.’nin yetki devri sözleşmesinin İlgi (b) Yönetmelik kapsamında 18.02.2008 tarihinde yenilendiği, Met Grup Güvenlik Organizasyonları A.Ş. tarafından 02.09.2010 tarihli yazıları ile de gemilere ve liman tesislerine yönelik RSO yetkilerinin iptalinin talep edildiği, 3. Bu itibarla, 29.12.2009 tarihinde tasfiye kararı tescil olunan ve tasfiye halinde bulunması nedeniyle, Met Grup Güvenlik Organizasyonları A.Ş.’nin 02.09.2010 tarihli yazıları da dikkate alınarak İlgi (b) Yönetmelik çerçevesinde 14.12.2010 tarihli komisyon kararı ile İdare adına gemilere yönelik RSO yetkisinin iptal edildiği, bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM GEREĞİ BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - YK Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Koster Armatörleri Derneği - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - T.D.İ. A.Ş. - İDO A.Ş. - GİSBİR - GESAD - TÜRKLİM - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri - Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği - S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop. - Gemi Kumanyacıları Derneği - ZEYPORT - GEMTAC - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - RODER - UND - Gemi Sahibi Firmalar - Liman Tesisleri