• Anasayfa
  • |
  • Rüzgar Sörfü İstanbul Şampiyonası

Rüzgar Sörfü İstanbul Şampiyonası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı tarafından gönderilen ve ekte sunulan 13.09.2023 tarihli ve 1399879 sayılı yazıda; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yazısına atfen Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığı tarafından gerekli tedbirlerin alınması şartı ile 16-17 Eylül 2023 tarihlerinde 10:00-18:00 saatleri arasında Kalamış koyu parkurunda olmak üzere Rüzgar Sörfü İstanbul Şampiyonası'nın yapılacağı belirtilmekte olup seyir, can, mal ve çevre güvenliği bakımından bölgede dikkatle seyir yapılması ve yapılacak yelken yarışları ile ilgili olarak bölgeyi kullanan denizcilerin uyarılması istenmektedir.

Bilgilerinize arz / rica ederim. 

632_2208_2208_eimza.pdf