ŞAMANDIRALAR HK.

İlgi yazı ile; 1. Marmaray Projesi çalışmaları çerçevesinde konuşlanmış olan kırmızı ve yeşil lateral şamandıraların 20-21 Nisan 2008 tarihinde koordinatları aşağıda belirtilen yeni mevkilerine alınarak geçiş koridorunun doğuya (Salacak tarafına) taşındığı, 2. Şamandıralar yeni yerlerine alındığından, gemilerin geçiş koridorunda daralma olmakla birlikte mezkur seyir güzergahında akıntının daha etkili olduğu durumu, Karaköy Salıpazarı limanına yanaşacak yolcu gemileri, Haydarpaşa Limanına yanaşacak yük gemileri ve Kuzey-Güney,Güney-Kuzey uğraksız geçiş yapacak gemiler olacağından Marmaray Projesi ile seyir can ve mal emniyetini tehlikeye düşürmemek için Yerel Trafikte çalışan gemilerin; - Zaruri olmadıkça çalışma sahası ve geçiş koridorunu (şamandıraların içerisini) kullanmamaları, mümkün olduğunca koridorun dış tarafının tercih etmeleri, - Çatışmayı Önleme Tüzüğünün ilgili hükümlerine uygun davranılması, bu kapsamda transit geçiş yapacak gemilerin seyrine engel olunmamasında hassasiyet gösterilmesi, - Taisei firmasına ait acil müdahale botlarından yapılacak uyarı ve ikazlara uyulması, - Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü ile devamlı koordine halinde bulunulması, yapılacak uyarı ve ikazlara uygun davranılması, hususlarında gemi kaptan/donatan/işletenlerine/acentelerine ve üyelerimize ivedi bildirilmesi istenmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Koordinatlar: Genel Sekreter R1 41° 01′ 14″ N – 29° 00′ 10″ E R2 41° 01′ 47″ N – 29° 00′ 11″ E R3 41° 01′ 68″ N – 29° 00′ 38″ E G4 41° 01′ 21″ N – 28° 59′ 83″ E G5 41° 01′ 50″ N – 28° 59′ 84″ E Ek: Harita (1 sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - YK Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - YK Yedek Üyeleri - S.S. Gemi Armatörleri Motorlu - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. Taşıyıcılar Kooperatifi - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - RODER - UND - GEMTAC - Koster Armatörleri Derneği - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği - S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop. ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - ZEYPORT - S.S. Avrasya Deniz ve Turizm Motorlu Taş. Koop. - S.S. Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi - S.S. Boğaziçi Yolcu ve Tur. Den. Mot. Taş. Koop. - S.S. Beykoz Mot. Taş. Koop. - Balık Müstahsilleri Derneği - S.S Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği