• Anasayfa
  • |
  • Scrubber Yıkama Sularının Boşaltımı Hk.

Scrubber Yıkama Sularının Boşaltımı Hk.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 06.04.2021 tarihli Ekte sunulan yazıda;

MARPOL 73/78 Sözleşmesi Ek-VI uyarınca, gemilerde kullanılan yakıttaki kükürt içeriğinin % 0,5 ile sınırlandırıldığı ve seyir yapan tüm gemilerin azami % 0,5 kükürt içeren yakıt uygulamasına tabi tutulduğu bildirilmekte, ayrıca, “Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca, kükürt limitlerine uymak amacıyla uygun yakıt kullanılması yerine, MARPOL 73/78 Sözleşmesi Ek-VI Kural 4 hükmüne göre egzoz gazı temizleme sistemlerinin (scrubber) kullanımına izin verildiği, scrubber kullanımından kaynaklanan yıkama sularının denize boşaltılıp boşaltılamayacağına dair Bakanlık değerlendirmelerinin talep edildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede bahse konu yazıda, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin 23’üncü maddesinin (b) bendinde yer alan “Türkiye'nin hükümranlık bölgesine giren denizlerde; gemilerden çöp, petrol ve petrol türevleri ile bunlarla bulaşık sintine suları, kirli balast suları, slaç, slop, yağ ve benzeri katı ve sıvı atıkların, her türlü kargo artıklarının ve bu denizler üzerindeki hava sahasında seyreden uçakların atıklarının boşaltılması yasaktır.” hükmü uyarınca, Ülkemiz karasularında scrubber yıkama sularının denize boşaltılmasının yasak olduğu belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

391_1168_1168_391.pdf