• Anasayfa
  • |
  • SEFER ESASLI GEMI KIRA SÖZLEŞMELERI IÇIN BIMCO

SEFER ESASLI GEMI KIRA SÖZLEŞMELERI IÇIN BIMCO

21.05.2004 “Sefer Esaslı Gemi Kira Sözleşmeleri için BIMCO ISPS Klozu” Konulu BIMCO Özel Sirküleri Hk. Sirküler No :           / 2004 Sayın Üyemiz, İlgi : 28 Nisan 2004 tarih ve No.1.2004 sayılı BIMCO Özel Sirküleri. “Sefer Esaslı Gemi Kira Sözleşmeleri için BIMCO ISPS Klozu” konulu, 28.04.2004 tarih ve No.1.2004 sayılı BIMCO Özel Sirküleri (Ek-1) ve Odamızda yapılan Türkçe çevirisi (Ek-2) ilişikte sunulmaktadır. Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
Saygılarımızla,
İsmail ASASOĞLU
Genel Sekreter Yrd.
 
EKLER :
EK – 1 : İlgi BIMCO Özel Sirküleri
EK – 2 : Türkçe çevirisi. DAĞITIM
 
Gereği Bilgi
- Tüm Armatörlük Kuruluşları (WEB Sayfasında)
- Yönetim Kurulu Başkan ve
- Türk Armatörler Birliği   Üyeleri
- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
BIMCO ÖZEL SİRKÜLERİ No.1.2004      28 Nisan 2004 SEFER ESASLI GEMİ KİRA SÖZLEŞMELERİ İÇİN BIMCO ISPS KLOZU Kasım 2003’de BIMCO Dokümantasyon Komitesi tarafından çıkarılan Zaman Esaslı Gemi Kira Sözleşmeleri için BIMCO ISPS Klozu’nun oluşturulması gibi, BIMCO, Sefer Esaslı Gemi Kira Sözleşmeleri için bir ISPS Klozu geliştirmiş bulunmaktadır. 1 Temmuz 2004’de Gemi ve Liman Tesisleri Güvenliği Uluslararası Kodu (ISPS Kodu) (International Code for the Security of Ships and Port Facilities) yürürlüğe girecektir. Bunun amacı; güvenlikle ilgili tehditleri ortaya çıkarmak ve uluslararası taşımacılıkta kullanılan gemiler ve liman tesislerini etkileyen güvenlikle ilgili olaylara karşı önleyici tedbirler almak için akit hükümetler, hükümet acenteleri, yerel idareler ve gemiler ve liman endüstrileri arasındaki işbirliğini kapsayan bir uluslararası çerçeve saptamaktır. ISPS Kodu’nun koyduğu önlemler arasında gemi sahiplerinin ancak gemi kiralayanların işbirliği ile karşılayabileceği gereksinimler vardır; gemi kiralayanların tam iletişim detayları hakkında bilgi sağlaması gibi. Üstelik, ISPS Kodu’na göre yerel liman idareleri veya diğer ilgili makamlar tarafından alınan güvenlik önlemleriyle ilgili olarak gecikmelere ve masraflara maruz kalınabilir; bunların masrafı gemi sahipleri veya gemi kiralayanlar tarafından karşılanmalı veya bunlar arasında paylaşılmalıdır.            Bu Klozun geminin taşımacılık tarihçesi sorununa değinmediğine işaret edilmelidir. Önceki 10 sefer esnasında gemi sahiplerinin ISPS Koduna göre olan yükümlülüklerine uymuş olmaları şartı ile, geminin daha evvelki taşıma şeklinden ortaya çıkan, mevcut sefer esasına göre gemi kiralaması esnasındaki gecikme rizikosu gemi kiralayanlara ait olacaktır. Hiç şüphesiz, ISPS Kodu’na tam olarak uymuş oldukları durumlarda gemi sahiplerinin cezalandırılmamaları gerekir. BIMCO ihtiyatlı gemi kiralayanların, bağlantı yapmadan önce geminin son 10 seferi esasına dayandırılan bir ticari karar alacakları görüşündedir-özellikle, eğer gemi hassasiyetlerin yüksek olduğu ABD gibi bölgelere taşıma yapacaksa. Prensip olarak, gemi kiralayanların armatörlerden geminin önceki uğrak limanlarına ait ayrıntıları istemelerinin önemi, birçok yıldır yürürlükte olan, bazı ülkeler arasındaki taşımacılık kısıtlamalarıyla ilgili mevcut ticari uygulamadan farklı değildir. Zaman esaslı gemi kira sözleşmesi uyarlamasına uygun olarak Kloz (a), 1 Temmuz 2004’ten itibaren ve gemi kira sözleşmesi süresince gemi sahiplerinin ISPS Kodunun gereksinimlerine uyacakları şeklindeki esas gereksinmeyi koyar. Gemi sahiplerinden, uyduklarına dair gemi kiralayanlara dökümanter delil sağlamaları da istenmektedir. Esas olarak, klozun bu kısmı “rahatlatıcı” unsuru teşkil etmektedir, çünkü bu gibi gereksinimler düzeltilmiş SOLAS Konvansiyonu’na göre zorunludur. İlaveten, Kloz (a) şirket güvenlik görevlisine (CSO) ait tam iletişim detaylarını gemi s