Servis Hizmet Alımı

Sayın Üyemiz,

İlgi      : Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 09/10/2019 tarihli, Bila sayılı ve "Servis Hizmet Alımı" konulu yazı

            İlgi yazıda, KEGM ÇANAKKALE Limanında Konuşlu Bulunan KURTARMA 9 RÖMORKÖRÜ ALFALAVAL marka YAKIT SEPERATÖRÜ'nün 589881-02 Parça Nolu Intermediate Service Kiti ve 546670-07-08 Parça Nolu Major Service Kiti ile Birlikte Servis Hizmet Alımı (Malzemeli Sabit Fiyat) ile KURTARMA 6 RÖMORKÖRÜ ALFA LAVAL marka 615 (4162018/2007) Seri nolu YAKIT SEPERATÖRÜ'nün Gemi'de Mevcut olan Majör Overhol Kiti ile Bereber Yapılması Hizmet Alımı işi için Ekte bulunan Birim Fiyat Teklif Cetvellerinin ve Garanti Taahütnamelerinin ayrı ayrı doldurulduktan sonra kaşelenip imzalanarak en geç 11.10.2019 Tarihi saat 15:30' kadar Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri Servisine elden, 0 216 334 91 96 faksa veya ramazan.havaoglu@kiyiemniyeti.gov.tr  kurumsal mail adresine gönderilmesi istenmektedir.        

            Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                             

 

İsmet SALİHOĞLU                       

Genel Sekreter                          

 

Ek-1: İlgi Yazı  ve Eki  (5 Sayfa)

699_3639_0577_001.pdf