• Anasayfa
  • |
  • Seyir Yardımcıları Kriterleri Hk.

Seyir Yardımcıları Kriterleri Hk.

             Sayın Üyemiz,

 

İlgi: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Seyir ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı’nın

       09.08.2019 tarih ve E.41291 sayılı yazısı.  

 

  25.05.2009 tarihli ve 27238 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seyir Yardımcıları Yönetmeliği kapsamında, Türk Deniz Yetki Alanlarında kullanılacak olan seyir yardımcıları kriterlerinin, IALA standartlarına uygun olarak hazırlandığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü web sitesi https://www.kiyiemniyeti.gov.tr/seyir_yardimcilari adresinde yayınlandığı,

 

18.02.2007 tarihli ve 26438 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında tesis edilecek olan seyir yardımcılarının belirtilen kriterlere uygun olarak tesis edilmesi hususu belirtilmektedir.

 

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

 

Saygılarımla     

İsmet SALİHOĞLU

Genel Sekreter   

 

EK: İlgi Yazı Örneği (1 sayfa)

       (Odamız web sayfası ve e-posta ile)

 

552_3019_ek_552.pdf