SIĞINMA YERLERI

İLGİ: a) INTERTANKO’dan Odamıza gönderilen 29.11.2002 tarihli mektup. b) INTERTANKO ve BIMCO’dan gönderilen, “20.11.2002 tarihli BASIN BİLDİRİSİ’ni” içeren 21.11.2002 tarihli e-mail mesajı. c) 27.02.2003 tarihli Lloyd’s List gazetesinde yayınlanan “Brüksel Sığınma Yerleri Baskısını Arttırıyor” başlıklı yazı. INTERTANKO’dan Odamıza gönderilen İlgi(a) yazısında ihtiyacı olan gemiler için sığınma yerleri sağlamak üzere uygun plânlar saptanmasının birçok yıllardan beri istendiği, INTERTANKO’nun tüm ilgili tarafların katılımıyla bu konunun bütün kıyı devletleri tarafından hemen müzakere edilmesi gerektiğine inandığı, sığınma yerlerinin tayiniyle ilgili IMO ve AB inisiyatiflerini desteklediği belirtilmiştir. İlgi(b) yazısında ise INTERTANKO ve BIMCO’nun “Sığınma Yerlerinin Küresel Olarak Tanınması Zamanı Gelmiştir” konulu basın bildirisi yer almakta, gemiler için sığınma yeri sağlanmadığı zaman kaza olması ihtimalinin arttığı belirtilerek, tüm kıyı devletlerinin sığınma yerleri için plânlar geliştirmelerinin önemi vurgulanmakta ve Hükümetlerden uygun sular/limanlar/demirleme yerleri tâyin etmeleri ısrarla istenmektedir. İlgi(c)’de belirtilen “Brüksel Sığınma Yerleri Baskısını Arttırıyor” başlıklı, Lloyd’s List gazetesinde yayınlanan yazıda Avrupa Komisyonu yetkililerinin tehlikedeki gemilere yardım için AB üyesi hükümetlerin çalışmayı arttırdıklarını görmeyi istedikleri, Brüksel’in Avrupa kıtasının sahil çizgisi etrafında güvenli sığınma limanları kurmanın masrafına AB fonlarının katkıda bulunması çarelerini araştırdığı belirtilmiştir. İlgi(a), (b) ve (c) yazılarının Odamızda yapılan Türkçe çevirileri ilişikte sunulmaktadır. Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz. Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter EKLER: EK-1: İlgi(a) yazısının Türkçe çevirisi EK-2: İlgi(b) yazısının Türkçe çevirisi EK-3: İlgi(c) yazısının Türkçe çevirisi EK – 1 INTERTANKO’dan (Bağımsız Tanker Sahipleri Uluslararası Birliği) alınan 29 Kasım 2002 tarihli mektubun Türkçe çevirisi aşağıda sunulmuştur: SIĞINMA YERLERİ Başlıca denizcilik sektörlerinden birinin temsilcileri olarak INTERTANKO, ihtiyacı olan gemiler için sığınma yerleri ve emniyetli sular sağlamak üzere uygun plânlar saptanmasını birçok yıllardan beri istemektedir. Hiç şüphesiz bileceğiniz gibi, son zamanlardaki olaylar bu meselenin önemini yeniden ön plâna çıkarmıştır. Bunun kolay bir konu olmadığını kabul ediyoruz, ancak tüm ilgili tarafların katılımıyla bütün kıyı devletleri tarafından hemen müzakere edilmesi gerektiğine de inanıyoruz. INTERTANKO, sığınma yerlerinin tayini ile ilgili IMO ve AB inisiyatiflerini desteklemektedir. Güçlüklerle karşılaştıkları zaman mürettebatımızın, gemilerimizin ve yüklerimizin güvenliği ve gemi-kıyı bağlantısının çok büyük önemi daha fazla bilmezlikten gelemeyeceğimiz konulardır. Dolayısıyla, bu meselenin uygun denizcilik forumlarında ve tüm dünyadaki ulusal makamlarla son derece âcil bir mesele olarak ele alınmasını istemek için olan kampanyamıza destek vermenizi diliyoruz. Bunu doğrulamanız ve önerebileceğiniz herhangi bir yardım büyük takdirle karşılanacaktır. Sığınma yeri durumlarıyla ilgili tarafların görüşleri, endişeleri ve sıkıntılarına ışık tutabilecek – kamu veya özel – tüm görüşmeleri yapmaya da hazırız. Lars Carlsson Peter M.Swift Başkan İdari Müdür INTERTANKO LONDON OFFICE BALTIC EXCHANGE 38 St. Mary Axe London EC3A 3BH, UK Tel. +44 20 7623 4311 Fax: +44 20 7626 7078 london@intertanko.com EK - 2 INTERTANKO VE BIMCO’NUN BASIN BİLDİRİSİ 20 KASIM 2002