SOLAS BÖLÜM V HK

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; 1. Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi’nin (SOLAS) revize edilmiş olan Seyir Emniyeti ile ilgili Bölüm V’i 1 Temmuz 2002 tarihinde yürürlüğe girdiği ve Otomatik Bilgi Sistemi (AIS) ‘in montaj gereklilikleri ve VDR/S-VDR gerekliliği, bir çok değişikliğe ilave olarak SOLAS Bölüm V’in içine ilave olduğu, 2. Türk Bayraklı gemilerin SOLAS Bölüm V kurallarında belirtilen operasyonel gereklilikleri karşıladıklarının kontrolünü teminen, Türk Bayraklı gemilere yapılan ön sörveylerde 15.02.2008 tarihi itibari ile seyir emniyeti konulu yoğunlaştırılmış denetim kampanyasının başlatılacağı, 3. Yoğunlaştırılmış denetim kampanyası süresince, yazının Ek’inde gönderilen ve gemi denetiminde görevli uzmanlara yardımcı olacak kılavuz ve kullanılacak kontrol listesinin http://atlantis.denizcilik.gov.tr internet sitesinde elektronik sertifika sistemi bölümündeki dökümanlar bölümü altındaki kontrol listeleri sekmesinde bulunduğu, 4. Denetimlerde kullanılacak formların sisteme elektronik giriş çalışması tamamlanana kadar aylık olarak Denizcilik Müsteşarlığı’na gönderilmesi hususunda gereği Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri’nden istenmekte olup, Odamıza da bilgi olarak gönderilmiştir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Ek: Kılavuz ve kontrol listesi (10sayfa) Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği -DTO Meslek Komite Başkanları - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği - Koster Armatörleri Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği -Gemi Yakıt İkmalciler Derneği - GİSBİR - GESAD -GEMTAC -İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği -Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri