• Anasayfa
  • |
  • SOLAS VE MARPOL SÖZLEŞMELERINE GÖRE BILDIRIMLERE İLIŞKIN YÖNETMELIK

SOLAS VE MARPOL SÖZLEŞMELERINE GÖRE BILDIRIMLERE İLIŞKIN YÖNETMELIK

İlgi yazı ile, SOLAS ve MARPOL Sözleşmelerine Göre Bildirimlere İlişkin Yönetmeliğin, 11 Ağustos 2006 tarih ve 26256 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, Söz konusu Yönetmeliğin, Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (MARPOL 73/78) ve Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74) çerçevesinde konuya muhatap kurum/kuruluşlarca yerine getirilmesi zorunlu olan yükümlülüklerin neler olduğu ve zikredilen sözleşmeler gereğince raporlama ilkelerinin hangi usul ve esaslara göre yapılması gerektiği gibi konuları kapsadığı, Bu itibarla, Yönetmeliğin etkin uygulanması bakımından gerekli hazırlıkların yapılması ve ilgililerin haberdar edilmesi hususları belirtilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop. - DTO Meslek Komiteleri Başkanları - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Meclis Üyeleri - İMEAK DTO Şubeleri - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - S/S İstanbul Batı Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Koster Armatörleri Derneği