SP 1 RAPORLARI HK.

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; 1. Yolcu gemileri uğraklarının yoğunlaştığı son dönemde özellikle konteyner ve yolcu gemileri acentelerinin, TBDTD Tüzüğü madde 6 (a) da belirtilen sürelerde vermeleri gereken Seyir Planı 1 (SP1) raporlarına özen göstermedikleri, raporu geç veya geminin Seyir Planı 2 (SP2) temasından sonra yapılan uyarı sonucu faksladıklarının görüldüğü, 2. Zamanında gönderilmeyen SP1 raporlarının, etkin bir trafik düzenlemesinin yapılmasını olumsuz etkilediği gibi, büyük gemilerin boğaz içerisinde manevrası ve hızı düşük gemiler arasında seyrederek kritik bölgede ve yoğun trafikte sıkıntıya düştüğü, bu sebeplede önlerindeki gemileri takip etmek zorunda kaldıkları, ayrıca SP1 raporlarını geminin SP2 temasında gönderen acentelerin trafiğin aksamasına ve beklemelere yol açtıkları, 3. Ülkemize binlerce turist taşıyan/getiren yolcu gemilerinin de can ve mal emniyetinin tehlikeye düşmemesi ve gecikmelerden kaynaklanan zaman ve ticari kayıpların yaşanmaması için, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri tarafından gerekli hassasiyetin gösterildiği, gemi kaptanlarının beyanlarından ve gönderdikleri faks teyidlerinden bu gecikmenin çoğunlukla acentelerden kaynaklandığının anlaşıldığı, 4. SP1 raporlarını uyarılara rağmen zamanında göndermeyen Odamız üyesi acentelere bu durumun devam etmesi halinde tüzük ihlal raporu yazılması uygulamasına başlanacağının duyurulması hususları, bildirilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - YK Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - YK Yedek Üyeleri - S.S. Gemi Armatörleri Motorlu - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. Taşıyıcılar Kooperatifi - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Koster Armatörleri Derneği - Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği