• Anasayfa
  • |
  • STAJ GEMISI BULUNMASÝ HAKKÝNDA

STAJ GEMISI BULUNMASÝ HAKKÝNDA

YLGY: Türk Deniz E?itim Vakfy Deniz E?itim Merkezi’nin 27.02.2003 tarih ve 005020 sayyly yazysy TÜDEV ilgi yazy ile, gemi stajyny yapmak üzere Güverte Bölümü 2. synyf, 3 ö?rencisi için staj gemisi bulunmasyny talep etmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygylarymyzla, Deniz YPEK Genel Sekreter Ö?RENCYLER: ALPAY CANBAZ SYNAN YA?CIO?LU S. AHMET MYRAHOR TÜDEV : Tel : 0216 446 70 00 Fax : 0216 446 70 05