STCW KURALI UYGULAMASI HK

Sayın Üyemiz; İlgi yazı ile ; - Gemiadamlarının Eğitim,Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmesi (STCW) gereğince, 31/07/2002 tarih ve 24832 sayılı Gemiadamları Yönetmeliği ile zabitan sınıfı yeterlik belgelerinin STCW Kuralları’na göre yeniden belirlendiği, Sözleşmeye uyum kapsamında bazı yeterliklerin kazanılmış haklarının korunduğu, diğer yandan kazanılmış hakların korunması amacıyla yapılan düzenlemenin STCW Kuralı ile örtüşebilmesi için yeterlik belgelerinde belirtilen STCW Kuralı bölümünde değişikliğe gidildiği, - Sektöre gönderilen daha önceki yazılarda bu tür belgeler nedeniyle yurt dışında gemilerin tutulmaması için kuralı uygun olmayan yeterliklere sahip gemiadamlarının, yurt dışına çıkışına izin verilmemesi ve belgelerin kazanılmış hakları nedeniyle STCW Kuralı’nın değiştirilmesi için yeterlik belgelerinin yenilenmesi gerektiğinin bildirildiği, - Ancak, 15/03/2006 tarihinde İtalya’nın Ravenna Limanı’nda Bolkar isimli gemiye yapılan denetimde, STCW Kuralı değişmemiş yeterlikle 3000 GT’dan büyük gemide başmakinist olarak çalışan gemiadamından dolayı geminin tutulmuş olduğu, - Kabotaj seferi dışında yakın kıyısal ve uzak seferde çalışan gemilerde görev yapan ve müktesep hakları bulunan zabitan sınıfı gemiadamlarının, yeterlik belgelerinde belirtilen STCW kodlarının Ek’teki tabloda yer aldığı, yeterlik belgelerinde Ek tabloda belirtilen STCW Kuralları’nın yazılı olması durumuna dikkat edilmesi, kazanılmış hakları nedeniyle 3000 GT/Kw’den büyük gemilerde görev alan gemiadamlarının bu yönde değişiklik yaptırmaması halinde geminin kalkışına izin verilmemesi, değişikliği yapılacak belgelerin tespiti için gerek yeterlik belgesinin en altında bulunan internet adresinden ve gerekse www.denizcilik.gov.tr internet adresinden yeterlik belgesi doğrulama modundan, yeterlik belgesi numarası girilerek (G….., M…..) belgenin ve STCW Kodu’nun kontrol edilmesinin, - Bu sebeple, Liman Devleti kontrollerinde öngörülen diğer gerekliliklerin yanı sıra gemiadamı belgelerinden kaynaklanan hatalardan dolayı, Türk Bayraklı gemilerin yurt dışında tutulmaması için gerekli hassasiyetin gösterilmesinin gerektiği, bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EK : Tablo DAĞITIM : BİLGİ : - Tüm Üyeler (web) - YK Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Meslek Komite Başkanları