• Anasayfa
  • |
  • Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (Tebliğ No:2019/56)

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (Tebliğ No:2019/56)

Sayın Üyemiz,

             Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (Tebliğ No:2019/56)” Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 22 Kasım 2019 tarih ve 30956 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

            Bahse konu Tebliğ 23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında ürün desteklemesindeki türlerin (alabalık, sazan, midye ve yeni türler (mersin, kalkan, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, sarıkuyruk, trança, yayın, şabut, karabalık, yılan balığı, tilapya, kerevit, karides, sülük, karadeniz alası, kırmızı benekli alabalıklar) yetiştiriciliğini yapanlara verilecek su ürünleri desteği ile ilgili usul ve esasları düzenlemekte olup, Bakanlıktan onaylı su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip, Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kayıtlı yetiştiricilere yapılacak su ürünleri ile ilgili destekleri kapsamaktadır.

            Söz konusu Tebliğin tamamı Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat bölümünde yayınlanmaktadır.

            Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

Saygılarımla,                          

ENDER KAHYA                         

Genel Sekreter V.                       

812_5109_su_r_nleri_yeti_tiricili_i_destekleme_tebli_i_.pdf