• Anasayfa
  • |
  • Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Hastalıktan Ari Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/57)

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Hastalıktan Ari Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/57)

SAYIN ÜYEMİZ,

"Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Hastalıktan Ari Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/57)" Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 22 Kasım 2019 tarih ve 30956 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bahse konu Tebliğ, 23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında yumurta/yavru üreten hastalıktan ari alabalık kuluçkahanelerine, damızlık alabalık desteği verilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemekte olup, Bakanlıktan onaylı su ürünleri kuluçkahane/yetiştiricilik belgesine sahip, Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kayıtlı, bu Tebliğde belirtilen hastalıklardan ari alabalık kuluçkahanelerine yapılacak damızlık alabalık desteği verilmesi ile ilgili hususları kapsamaktadır.

Söz konusu Tebliğin tamamı Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat bölümünde yayınlanmaktadır.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

Saygılarımla,                 

ENDER KAHYA               

Genel Sekreter V.             

810_5108_su_r_nleri_yeti_tiricili_i_kapsam_nda_hastal_ktan_ari_alabal_k_kulu_kahanelerinde_dam_zl_k_alabal_k_deste_ine_ili_kin_tebli_.pdf