• Anasayfa
  • |
  • SÜREKLI ÖZET KAYIT (CSR) BELGESI

SÜREKLI ÖZET KAYIT (CSR) BELGESI

a) T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 24.03.2006 tarih ve 3865 sayılı yazısı. b) T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 29.04.2004 tarih ve 2370 sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, İlgi (a) yazıda; SOLAS 74 Bölüm XI-1 Kural 5 gereği 1 Temmuz 2004 tarihi itibariyle, ISPS Kod kapsamında, uluslararası sefer yapan 500 GRT üzeri tüm yolcu ve yük gemileri için Sürekli Özet Kayıt Belgesi (CSR) tutulması zorunluluğu getirilmiş olup, ilgi (b) yazıları doğrultusunda gemilere CSR Belgesi düzenlendiği, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)’nün 80. Dönem Deniz Emniyeti Komitesi (MSC) toplantısında alınan karar gereği (MSC 198(80)) CSR belgesinde bir takım düzenlemelere gidildiği, Yeni düzenlenmiş olan CSR belgelerinin bir örneği, ilgi (a) yazı ekinde alınmak suretiyle Ek’te gönderilmekte olup, bu itibarla gemilerimizin bir an evvel mevcut CSR belgelerini yeniden düzenlemeleri amacıyla gemi sahibi ve işletici kuruluşların uyarılmaları istenmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: Sürekli Özet Kayıt (CSR) Form Örnekleri (3 sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği DTO Konsey Başkanı - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - MARLİM Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - Meclis Başkan ve Vekilleri - İMEAK DTO Şubeleri - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Danışmanlar - DTO Meslek Komiteleri Başkanları