• Anasayfa
  • |
  • Suriye İle Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri Konulu 2019/16 Sayılı Genelge

Suriye İle Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri Konulu 2019/16 Sayılı Genelge

İlgi : TOBB'un 29.05.2019 tarih ve 5654 sayılı yazısı.

Suriye'de güvenlik altına alınan bölgeler ile ülkemiz arasında gerçekleştirilecek ticarette verilecek gümrük hizmetlerinin düzenlenmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan Suriye İle Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri Konulu 2019/16 Sayılı Genelge'nin ilgi yazı ile üyelerimize duyurulması istenmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

382_2189_4427-001.pdf