• Anasayfa
  • |
  • Tabiat Varlıkları Merkez Komisyonunun Doğal Afet Anında Yapılacak İş ve İşlemlere Yönelik İlke Kararı

Tabiat Varlıkları Merkez Komisyonunun Doğal Afet Anında Yapılacak İş ve İşlemlere Yönelik İlke Kararı

Sayın Üyemiz,

"Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, Doğal Afet Anında Yapılacak İş ve İşlemlere Yönelik İlke Kararı (No: 138)Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 26.03.2024 tarih ve 32501 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Bahse konu Karar ile doğal sit alanı ve/veya tabiat varlığının, bulunduğu alanlarda yaşanan afetlerde ilgili İdarelerce yapılması gereken acil müdahale ve yardım çalışmalarının aksamaması ve yapılacak çalışmalarda izlenecek yönteme ilişkin düzenleme yapılması ihtiyacına istinaden;

A)Doğal sit alanı ve/veya tabiat varlığı, bulunan alanlarda deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, taşman ve benzeri afetlerin meydana gelmesi halinde, afetin ortadan kaldırılması ile sınırlı olmak üzere ilgili idarelerce gerekli acil müdahale veçalışmaların Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararı beklenmeksizin yapılabileceğine,

B)Afet anında yapılan acil müdahale ve ilk yardım çalışmalarının tamamlanmasını müteakip söz konusu İdarelerce, yapılan, çalışmalar hakkında ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bilgi verilmesine ve bu çalışmalar sonrasında yapılacak iş ve işlemlere ilişkin değerlendirmenin ise ilgili Tabiat Varlıkları Bölge Komisyonu tarafından yapılmasına,

oy birliği ile karar alındığı belirtilmektedir.

Söz Konusu İlke Kararı Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular Turizm ve Mevzuat bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde sunulmaktadır.

                                                                                                     

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

232_799_tabiat_varl_klar_merkez_komisyonunun_do_al_afet_an_nda_yap_lacak_i_ve_i_lemlere_y_nelik_ilke_karar_.pdf