• Anasayfa
  • |
  • Tanker ile Balıkçı Gemisinin Çatışması ile ilgili Deniz Kazası

Tanker ile Balıkçı Gemisinin Çatışması ile ilgili Deniz Kazası

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığından gönderilen 31.03.2022 tarihli ve E-94665312-402.08-260853 sayılı yazıda, ham petrol tankeri ile balıkçı gemisinin çatışmasıyla sonuçlanan çok ciddi deniz kazasına ilişkin inceleme raporuna yer verilmektedir.

Limandan yüklediği ham petrol yükü ile gece saatlerinde limandan kalkış yapan tankerin, kalkış yaptıktan yaklaşık 4 saat sonra limandan 15 deniz mili açıkta bir balıkçı gemisi ile çatıştığı, çatışma sonrası balıkçı gemisinin alabora olduğu ve 5 mürettebatın hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılmaktadır.

Bahse konu kazanın nihai inceleme raporunda elde edilen sonuçlardan öne çıkan değerlendirmeler sonucunda;

* Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü (DÇÖT) kurallarına göre çatışmayı önlemek için her iki gemide de uygun manevraların yapılmadığı,

* Köprüüstü seyir vardiyası sırasında düzenli olarak ifa edilmesi gereken en önemli görevlerden biri olan tam bir işitme ve görme gözcülüğünün yerine getirilmediği ve tankerde olayın meydana geldiği anda seyir vardiyasında görevli olan Vardiya Zabitinin, Kaptan daimî emirlerine uymadığı,

sonuçlarına varılmıştır.

Bu kapsamda raporda;

* Köprü üstü seyir vardiyası ekibince her zaman DÇÖT kurallarına ve Kaptanın daimî emirlerine uyulmasına yönelik ilave eğitim ve iç denetimlerin yapılması,

* Çatışma riski oluşturan gemilerle irtibat kurulmadığı durumlarda ilgili bölgedeki Gemi Trafik Hizmetleri (GTH)’nden seyir yardımı talep edilmesine ilişkin prosedürün belirlenmesi,

* GTH sahaları içerisinde bulunan bölgelerde yerel trafikte çalışan balıkçı gemisi kaptanlarına GTH ile ilgili yerinde eğitim verilmesinin sağlanması,

* GTH’lar tarafından Özellikle Yerel trafikte çalışan gemiler ile uluslararası seyir yapan gemilerin çatışma riskinin yüksek olduğu alanların daha dikkatli izlenmesi, DÇÖT’ne uygun hareket etmeyen gemilerin uyarılması,

* DÇÖT kurallarına uymayan gemilerin ilgili geminin bayrak devletine raporlanması amacıyla Denizcilik İdaresine bildirilmesine yönelik prosedürlerin geliştirilmesi,

tavsiyelerinde bulunulmuştur.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

304_1738_tanker_ile_bal_k_gemisinin_at_mas_ile_ilgili_deniz_kazas_.pdf