TANKER KİRALAMASI HK.

23.06.2004 TANKER KİRALAMASI HK. Sayın Üyemiz, Ditaş Deniz İşletmecıliği ve Tankerciliği A.Ş.’den alınan yazı aşağıda bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DİTAŞ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE TANKERCİLİĞİ A.Ş.TARAFINDAN YAKLAŞIK 25.000-40.000 DWT’LUK TANKER KİRALANACAKTIR. 1-Her cins ısıtmalı ve ısıtmasız hampetrol ve petrol ürünlerinin deniz yolu ile taşıtılması işinde kullanılmak üzere; yaklaşık 25.000-40.000 DWT kapasiteli,TTK 823. maddesine uygun olarak Türk Bayrağı çekilmiş, kıç yükleme / tahliye hattı bulunan ve Karadeniz petrol terminalleri ile Botaş / Ceyhan, Botaş / Dörtyol, Toros, İsdemir ve Tüpraş Terminallerinden yükleme ve tahliye yapmaya uygun tankerin zaman esası ile 6 ay süreli kiralanması işi DİTAŞ – DENİZ İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. tarafından “kapalı zarf” ile teklif alma suretiyle ihaleye çıkarılacaktır. 2-İhale dosyaları 25/06/2004 gününden itibaren DİTAŞ’ın Ataşehir/Meriç Caddesi Gardenya Plaza 7. kat 6-10 Kadıköy-İstanbul adresindeki merkezinden 125.000.000 TL (Yüzyirmibeşmilyon Türk Lirası) +KDV karşılığında ve imza mukabili temin edilebilir. Teklif edilecek her bir gemi için ihale dosyası alınması zorunludur. 3-Posta ile ihale dosyası gönderilme talepleri dikkate alınmayacaktır. 4-İhale dosyasında alınmadan verilen teklifler kabul edilmeyecektir. 5-İhale dosyasında belirtilen miktarlarda geçici ve kesin teminat alınacaktır. 6-Teklifler engeç 13/07/2004 günü saat 14.00’a kadar DİTAŞ merkezine alındı belgesi mukabilinde teslim edilecektir. 7-Bu ihale, 2886 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devlet İhale Kanunu ile 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu’ na tabi olmayıp, Ditaş ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğİne vermekte serbesttir. DİTAŞ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE TANKERCİLİĞİ A.Ş. Atatşehir Meriç Caddesi Gardenya Plaza 7 K.6-10KADIKÖY-İSTANBUL TEL :0216 4563315 / 13 HAT FAX : 0216 4563330-31 e.mail : isletme@ditasdeniz.com.tr