• Anasayfa
  • |
  • Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik

Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik

Sayın Üyemiz;

Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik 14.09.2023 tarih ve 32309 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bahse konu Yönetmelik; Tarımsal üretimin planlamasına yönelik usul ve esasların düzenlenip, bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünleri üretiminde tarım havzası veya işletme bazında üretimin planlanmasına esas iş ve işlemleri kapsamakta olup,

Su ürünleri üretimi planlamasının; kalkınma planları, orta vadeli programlar ve Bakanlık stratejik planları dikkate alınarak; arz ve talep dengesi, üretim, ihracat, ithalat, avlanabilir stok durumu, bilimsel çalışmalar, çevresel değişkenler ve sosyo ekonomik etkenler ile uluslararası yükümlülükler ve istatistiki verilerin değerlendirilmesi suretiyle yapılacağı, su ürünleri üretiminin planlaması ile ürün/ürün gruplarının belirlenmesine ilişkin iş ve işlemlerin, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yapılacağı ve yeni kurulacak olan yetiştiricilik işletmeleri ile mevcut işletmelerdeki proje değişiklikleri için yapılan üretim izni başvurularının “Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği” kapsamında ve balıkçı gemisi yetkilileri tarafından yapılacak üretim izni başvurularının “Su Ürünleri Yönetmeliği” kapsamında yürütüleceği belirtilmektedir.

Söz konusu Yönetmeliğe Odamızın web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) adresinde "Genel/Teknik ve Mevzuat" duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

628_2203_tar_msal_retimin_planlanmas_hakk_nda_y_netmelik_hk.pdf