• Anasayfa
  • |
  • Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/49)

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/49)

Sayın Üyemiz,

"Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/49)" Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 23 Kasım 2019 tarih ve 30957 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bahse konu Tebliğ, su ürünleri yetiştiriciliğini destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti verecek tarım danışmanları ile kuruluşlar ve sorumlulukları, desteklemeye başvuracak kişi ve kuruluşlar, başvuru iş ve işlemleri, destekleme ödemesi kriterleri, desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler, desteklemenin geri alınması ve desteklemeden yararlanacak ile cezai sorumluluklara ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Söz konusu Tebliğin tamamı Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat bölümünde yayınlanmaktadır.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

Saygılarımla,                       

İsmet SALİHOĞLU                  

Genel Sekreter                      

 

815_5114_tar_msal_yay_m_ve_dan_manl_k_hizmetlerine_destekleme_demesi_yap_lmas_hakk_nda_tebli_.pdf