• Anasayfa
  • |
  • Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO) Belgesine Kaydedilecek Şubeler

Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO) Belgesine Kaydedilecek Şubeler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü web sayfasında yayınlanan bilgilendirmeye göre ;

Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO) Belgesine kaydedilecek şubelere ilişkin ;

  • Yetki Belgesi’ne kaydedilmesi talep edilen şubelerin isim ve adreslerinin bulunduğu, firmayı temsile yetkili olanın imzaladığı ve kaşelediği başvuru dilekçesi,
  • Her Şube için bulundukları ilde yer alan Ticaret Odalarınca düzenlenmiş faaliyet belgesinin aslı,
  • şubenin bulunduğu yerin/mekanın kullanım hakkını gösterir kira kontratı örneği veya ilgili Belediye’den alınmış kullanım ruhsatı,

belgelerinin ilgililerden talep edileceği belirtilmektedir.

 

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,

 

 

İsmet SALİHOĞLU

Genel Sekreter

521_2851_0020_001.pdf