• Anasayfa
  • |
  • TDİ SALIPAZARI LIMANINDA BAŞLATILACAK

TDİ SALIPAZARI LIMANINDA BAŞLATILACAK

Tarih: 17.05.2004 Konu: TDİ Salıpazarı Limanında başlatılacak olan ISPS Kod uygulaması hk. İLGİ: Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği’nin 29.04.2004 tarih ve 162/073 sirküler sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. İstanbul Liman İşletmesi Müdürlüğü’nden alınan, 28.04.2004 tarih ve 0.10.11.10/1600-1708 sayılı yazıdan bahisle; Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu’nun (ISPS Kod) 01.07.2004 tarihinde yürürlüğe gireceği ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. İstanbul Liman İşletmesince, Liman Tesisi Güvenlik Sertifikası alınması çalışmalarına halen devam edildiği, ISPS Kod kapsamında Denizcilik Müsteşarlığı’nca alınan karar gereği Gemi Güvenlik Sertifikası bulunmayan gemilerin ISPS Kod’a tabi limanlara alınmayacağının kesin olduğu, Bu itibarla, 01.07.2004 tarihinden itibaren TDİ Salıpazarı Limanına, Gemi Güvenlik Sertifikası bulunmayan gemilerin yanaştırılmayacağı, bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği DTO Konsey Başkanı - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - MARLİM Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - GİSBİR - Meclis Başkan ve Vekilleri - Klas Kuruluşları - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Başkan Danışmanları - DTO Meslek Komitesi Başkanları - Meclis Üyeleri