• Anasayfa
  • |
  • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ Taslağı Hak.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ Taslağı Hak.

Sayın Üyemiz;

 

İlgi: TOBB’un 07.05.2019 tarih ve 4824 sayılı yazısı

 

İlgi yazı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan 26.04.2019 tarih ve 32931 sayılı yazıya atfen,  “Taslak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ” nin hazırlandığı ve söz konusu taslak yönetmeliğe www.tmkt.gov.tr  internet sitesinde Mevzuat başlığı altında Taslaklar alt başlığından erişildiği belirtilerek Odamız görüşleri istenmektedir.

Odamız görüşüne esas teşkil etmek üzere bahse konu Taslak hakkındaki değerlendirmelerinizin en geç 20 Mayıs 2019  günü mesai saati bitimine kadar Odamıza (mustafa.yavuzyilmaz@denizticaretodasi.org.tr adresine) gönderilmesi hususunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.    

                                                                                                                  Saygılarımla, 

 

 

 

                                                                                                            İsmet SALİHOĞLU

                                                                                                                 Genel Sekreter

316_1835_0193-001.pdf