• Anasayfa
  • |
  • “Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına Tarife ve Talimat” Hakkında

“Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına Tarife ve Talimat” Hakkında

Sayın Üyemiz,

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca; "Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatı" 21 Aralık 2018 Tarihli ve 30632 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Bu Tebliğ'de;

MADDE 1 – 9/5/2010 tarihli ve 27576 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatın eki ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tarife ve Talimat 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tarife ve Talimat hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

şeklinde olup, söz konusu Tarife ve Talimat Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde "Genel", "Teknik" ve "Mevzuat Duyuruları" bölümlerinde yayınlanmaktadır.

 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.

                                                                                                                     Saygılarımızla

 

                                                                                                                   Murat TUNCER

                                                                                                                   Genel Sekreter    

EK: Tarife ve Talimat Örneği (6 Sayfa – Web'te)

                                                                                                             

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                            BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                  - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                                      - İMEAK DTO Şube YK Başkanları

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                             - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                         - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- TAİS                                                                                                             

- GİSBİR

- GESAD

- Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği

- KOSTBİR                                                                   

- Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş.  

- UND

- TÜRKLİM

- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- Gemi Brokerleri Derneği

- Gemi Tedarikçileri Derneği

- UTİKAD

- KOSDER

- ROFED

- KOGAD

- 13, 27 ve 28 No'lu Meslek Grupları                                                      

755_4790_4500_001.pdf