• Anasayfa
  • |
  • Tek Pencere Sistemi (TPS) Eşya Teslim Listesi Konulu Genelge Hk.

Tek Pencere Sistemi (TPS) Eşya Teslim Listesi Konulu Genelge Hk.

T.C.Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 03.05.2018 tarih ve 18 sayılı Tek Pencere Sistemi Eşya Teslimi konulu Genelge yayınlanmıştır.

 

Söz konusu Genelge’de ; 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 176 ncı maddesinin ikinci fıkrası ve Gümrük Yönetmeliği’nin 418 inci maddesine göre, serbest dolaşımda bulunan yakıt, yağlar ve kumanyalar ile donatım ve işletme malzemelerinin dış sefere çıkan gemi, bot ve diğer deniz taşıtları ile hava gemilerine verilmesinde kullanılan 2013/28 sayılı Genelge eki "Deniz ve Hava Taşıtlarına İhracat Hükmünde Yapılan Eşya Teslim Listesi"nin (Eşya Teslim Listesi)e-başvuru” Sistemi aracılığıyla Tek Pencere Sistemi kapsamına alınmasının uygun bulunduğu belirtilerek eşya teslim listesi verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler açıklanmaktadır.

 

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

    Saygılarımla,

EK : Genelge (2 sayfa)

 

İsmet SALİHOĞLU

Genel Sekreter

311_1798_0189-001.pdf