• Anasayfa
  • |
  • TEMINAT, SIGORTA VE TGF MIKTARLARI HK.

TEMINAT, SIGORTA VE TGF MIKTARLARI HK.

T.C.Turizm Bakanlığı İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 24.12.2002 tarih ve Dnz.Blg.Şb.Müd./ 565-22345-43939 sayılı yazısı gereği, Yat Turizmi Yönetmeliği gereğince her yıl Bakanlığımızca belirlenen ve 2002 yılında uygulanan, -20. maddeye göre yabancı bayraklı yatlara Türk Bayrağı çekilmesi durumunda, -19 ve 21. madde kapsamında ülkemizde faaliyet gösteren yabancı bayraklı yatların ülkemizde kışlamamaları halinde, -21.maddede belirtilen yatak başı katkı miktarları, -32.maddede belirtilen bedeni kaza sigortası, -33.maddede belirtilen teminatların -41.madde gereğince Türk ve Yabancı Bayraklı yatlar için kullanılan Yat Kayıt Belgeleri (Transit Log) -41. maddenin (c) fıkrası uyarınca, Bakanlıktan belgesiz, sahibi içinde olmayan yabancı bayraklı yatlar için, Türk kurasularında ticari faaliyette bulunmamak şartıyla Yat Kayıt Belgeleri (Transit Log) Ekli listede belirlenen ücretlerinin 2003 yılında uygulanması, Bakanlık Makamı’nın 02.12.2002 günlü Olur’u ile uygun görülmüştür. Gereği Bilgilerinize sunulur, Saygılarımla, Deniz İPEK Genel Sekreter EK : 1 Liste.