• Anasayfa
  • |
  • Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Sayın Üyemiz;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.12.2018 tarih ve 30642 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış ve yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bahse konu değişiklik ile "Gemi ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat ve Bakım-Onarım Yönetmeliği"nin 8inci maddesinin 2nci fıkrası da aynı hükmü içerdiği için,  mevcut Yönetmeliğin 20 nci maddesinin 8 inci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 Ayrıca, Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddelerinin birinci fıkralarında yer alan "31/12/2018" ibareleri "31/12/2019" olarak değiştirilmiş;

- Kısmi işletme izni belgesi almış olan mevcut tesislerin kısmi işletme izni belgesi geçerlilik süresi,

- Mevcut yüzer havuzlar için alınmış olan yüzer havuz işletme izni belgesi süresi,

 - Askeri tesisler, Sahil Güvenlik Komutanlığı tesisleri ve polis tesisleri hariç, 13/2/2009 tarihinden önce faaliyette bulunan kapsam dışı tesisler, ilgili kurumlarından alınmış veya alınacak faaliyet konusuna uygun iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya faaliyet izni gibi belgelerini ibraz süreleri,

31.12.2019 tarihine kadar uzatılmış olup, söz konusu Yönetmeliğin tamamı Odamız web sayfası ( www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yayınlanmaktadır.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

 Saygılarımızla, 

                                                                                                  

 

 

                                                                                                          Murat TUNCER

 

 

                                                                                                           Genel Sekreter

3_4_4551_001.pdf