• Anasayfa
  • |
  • Tıbbi Sülük 2021 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ

Tıbbi Sülük 2021 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ

"Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2021 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/38)” Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, 28 Kasım 2020 tarih ve 31318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, Ek’te sunulmaktadır.

Bahse Konu Tebliğ’de özetle;

- Doğadan toplanan tıbbi sülüğün yıllık ihracat kotasının kullandırılması amacıyla yapılan iş ve işlemlere ilişkin uygulamaların kapsam dahilinde olduğu,

- Yetiştiricilik yoluyla elde edilen tıbbi sülük ihracatının Tebliğ kapsamında olmadığı,

- Tıbbi sülüğün 2021 yılı ihracat kota miktarı, gümrük tarife istatistik pozisyonlarına göre;

 

G.T.İ.P.

Madde İsmi

Latince İsmi

Kota Miktarı (kg)

0106.90.00.90.19

Tıbbi sülük (canlı)

Hirudo verbana

2.000

 

şeklinde olduğu,

- Tıbbi sülük ihraç etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten (28.11.2020) itibaren 15 gün içerisinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'ne ihracat kotası için başvuruda bulunabileceği, son başvuru tarihinin tatil gününe rastlaması durumunda, tatil gününü izleyen ilk çalışma gününün mesai bitimine kadar başvuru yapılabileceği, postadaki gecikmelerden doğacak sorumluluk başvuru sahibine ait olacağı, bu tarihten sonraki başvuruların kabul edilmeyeceği hususları belirtilmektedir.

Söz konusu Tebliğ, Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat bölümünde yayınlanmakta olup, ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

 

1331_3267_t_bbi_s_l_k_2021_y_l_ihracat_kotas_n_n_tahsisi_hakk_nda_tebli_.pdf