• Anasayfa
  • |
  • TOBB Azerbaycan Ziyareti ve İş Forumu, 13-14 Ekim 2019 Hk.

TOBB Azerbaycan Ziyareti ve İş Forumu, 13-14 Ekim 2019 Hk.

İlgi:     Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 08.10.2019 tarihli ve 9968 sayılı yazısı.

 

            Sayın Üyemiz,

İlgi yazı ile Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) bünyesinde, 31 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul’da Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TTSO) kurulduğu bildirilmekte olup; TOBB ile birlikte Azerbaycan İşverenler Konfederasyonu, Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası, Kırgız Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası’nın üye olduğu belirtilmektedir. Söz konusu Odaya ilişkin yapılan seçimlerde TOBB Başkanı Sayın Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun TTSO’nun ilk başkanı olarak seçildiği ifade edilmektedir.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, TTSO, Azerbaycan İşverenler Konfederasyonu (ASK) ve TOBB’un katılımları ile 14 Ekim 2019 tarihinde, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilecek olan “Türk Keneşi 7. Liderler Zirvesi” kapsamında “Türk Dili Konuşan Devletler İş Forumu”nun gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Bahse konu foruma Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi gözlemci üyesi Macaristan’dan iş insanlarının katılımının da beklenildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, TOBB tarafından söz konusu foruma katılmak üzere 13-14 Ekim 2019 tarihlerinde Bakü, Azerbaycan’a yönelik bir “Özel Sektör Heyeti Ziyaret Programı”nın gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir. Ziyarete ilişkin taslak program ve katılım formuna http://anketor.tobb.org.tr/anketGoster.aspx internet adresinden ulaşılabilmektedir. Katılım sağlamak isteyen firma temsilcilerinin gerekli evrakları tamamlayarak en geç 11 Ekim 2019 Cuma günü saat 12:00’ye kadar azerbaycan@tobb.org.tr adresine iletmeleri ve ayse.celebi@tobb.org.tr adresine katılım bilgilerini bildirmeleri talep edilmektedir. Etkinliğe ilişkin detaylı bilgi Ek’te (Ek-1) yer almaktadır.

 

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

Saygılarımla,                          

 

İsmet SALİHOĞLU                    

Genel Sekreter                       

Ek :

1-İlgi yazı. (2 Sayfa)

696_3615_tobb_azerbaycan_ziyareti_ve_s_forumu.pdf