TONILATO DEĞIŞIKLIKLERI

Sayın Üyelerimiz; İlgi: Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden alınan 12 Eylül 2003 tarih ve B.10.1.HSS.0.12.00.04-4538 sayılı yazı. (Genelge G.T.K. 8) İlgi yazı ile; Sahil Güvenlik Sağlık Genel Müdürlüğü’nde bilgisayar modülünün işletilmeye başlamasıyla sisteme girilen bazı gemilerle ilgili, Genel Müdürlük kayıtları ile beyan edilen tonilato belgeleri arasında farklılıklardan kaynaklanan nedenlerle, acentaların 1 Ekim 2003 tarihinden itibaren yapmaya yükümlü oldukları işlemler hususunda bilgi verilmektedir. İlgi yazı ekte olup konu hakkında bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EKLER : Ek-1: Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Genelge G.T.K. 8 (1 Sayfa) Ek-2: Dilekçe Örneği (1 Sayfa)