TRAFIK AYRIM ŞEMALARI

İLGİ: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 10.03.2003 Tarih ve 01503 No.lu yazısı Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından gönderilen; a) COLREG.2/Circ.52 (Trafik Ayrım Şemaları) 1. “Kızıldenizin Güneyi” (yeni trafik şeması) 2. “La Nao Burnu Açığı” (yeni trafik şeması) 3. “Palos Burnu Açığı” (yeni trafik şeması) 4. “Finlandiya Körfezi” (değiştirilmiş trafik şeması) 5. “Fundy Körfezi ve Yaklaşımı” (değiştirilmiş trafik şeması) 6. “Bab el Mandeb Boğazı” (değiştirilmiş trafik şeması) b) SN/Circ.225 (Zorunlu Gemi Raporlama Sistemleri) 1. “Finlandiya Körfezi” (yeni gemi raporlama sistemi) 2. “Adriyatik Deniz” (yeni gemi raporlama sistemi) c) SN/Circ.224 (Trafik Ayrım Şemaları Dışındaki Seyir Tedbirleri) 1. “Mısır’ın Akdeniz Kıyısı Açığında” tavsiye edilen rotalar 2. Kızıl Denizin Güneyinde tavsiye edilen yollar ve önlem alınması gerekli bir bölge 3. Finlandiya Körfezinde Seyir için tavsiyeler 4. Baltık Denizi Girişinde Seyir için değiştirilmiş tavsiyeler bilgileri IMO’nun WEB Sitesinde (www.imo.org) mevcut olup, anılan bölgelerde seyir yapılırken ilgili kural ve tavsiyelere dikkat edilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederiz. Saygılarımızla Deniz İPEK Genel Sekreter