• Anasayfa
  • |
  • TRAFIK AYRIM ŞEMALARINA GELEN DÜZELTMELER

TRAFIK AYRIM ŞEMALARINA GELEN DÜZELTMELER

İLGİ: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 31.03.2003 Tarih ve 02004 No.lu yazısı Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; Ekte sunulan COLREG.2/Circ.52/Corr.1 simgeli belge ile, COLREG.2/Circ.52 simgeli belgede yer alan trafik ayrım şemalarına gelen düzeltmelerin yer aldığı, IMO tarafından gönderilen SN/Circ.230 simgeli belgede ise; Gürcistan Cumhuriyeti tarafından uygulamaya konulan ve üye ülkelere de bildirilmesi talep edilen “Gürcistan Gemi Rotalandırma Sistemi (GEOREP)” ile ilgili bilgilerin yer aldığı , bildirilmektedir. Trafik Ayrım Şemalarına gelen değişiklikler ve GEOREP sistemi ile ilgili bilgiler IMO’nun WEB Sitesinde (www.imo.org) mevcut olup, özellikle Gürcistan’a gidecek olan gemilerimizin konuya gerekli hassasiyeti göstermeleri hususunda gereğini rica ederiz. Saygılarımızla Deniz İPEK Genel Sekreter