TRAFIK İHLALLERI HAKKINDA

TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ SALIPAZARI-İSTANBUL İLGİ : T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 07.03.2003 tarih ve 01457 sayılı yazısı İlgi yazı ile, Türk bandıralı bazı gemilerin yabancı karasularında, Uluslararası kurallara uymadıkları ve yabancı ülke karasularında trafik ihlali yaptıkları, bu gemilerin sözkonusu ülkelere büyük miktarlarda idari para cezası ödedikleri, Türk gemilerinin daha dikkatli davranmaları için uyarılmaları istenmektedir. Gereğini rica ederiz. Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter