• Anasayfa
  • |
  • TRANSIT GEÇECEK DENIZCILER VETRANSIT VIZELER HK.

TRANSIT GEÇECEK DENIZCILER VETRANSIT VIZELER HK.

Konu:Transit Geçecek Denizciler veTransit Vizeler Hk. Sayın Üyelerimiz; İlgi: 08.06.2004 tarih ve 208/099 sirküler nolu Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği’ndan alınan yazı İlgi yazı ile; T.C. İstanbul Valiliği Emniyet Müdürlüğü’nden alınan 08.06.2004 tarih B.05.1.EGM.4.34.00.43.02.04/3539 sayılı yazıda, 03.06.2004 tarih ve B.05.1.EGM.4.34.00.43.02.04/3464 sayılı yazıları ile Ülkemiz ile İkili Denizcilik Anlaşması bulunan Bangladeş, Cezayir, Çin, Fas, Hindistan, Nijerya ve Pakistan vatandaşlarına gemiadamı cüzdanı ile gemiye katılmak ve gemiden ayrılmak üzere hudut kapılarımızdan resen vize verilmesi uygulamasına son verildiğinin bildirildiği; 01.05.2004 tarihi itibariyle Bangladeş, Cezayir, Çin, Fas, Hindistan, Nijerya ve Pakistan vatandaşlarının Konsolosluklarımızca istizan edildikten sonra kendilerine verilecek vizelerle hudut kapılarımıza gelebilecekleri, aksi halde vizesiz olarak gelenlerin geri gönderileceği; Ancak Türkiye’ye bir gemi ile birlikte gelip de giriş yaptıktan sonra Türkiye’den ayrılacak olan yukarıdaki ülkelerin gemiadamlarından; 1- Gemi ile gelip uçakla ülkemizden ayrılacakların, - Ülkeye girişleri sakıncalı şahıslardan olmamaları, - Acentelerince şahısların ülkemizden ayrılacaklarına dair yazılı taahhütte bulunulması ve bu taahhütün yerine getirilmesinin takip edilmesi, - Dönüş biletlerini ibraz etmeleri, 2- Gemi ile gelip karayolu ile ülkemizden ayrılacakların, - Ülkeye girişleri sakıncalı şahıslardan olmamaları, - Acenteleri ile şahısların ülkemizden ayrılacaklarına dair yazılı taahhütte bulunulması ve bu taahhüdü yerine getirmelerinin takip edilmesi, - Ülkemizde kalarak yasa dışı göçe ve geçişlere konu olmamaları için ülkemizden transit geçecekleri güzergah illeri ile koordine edilerek çıkışlarının takip edilmesi, kaydıyla, transit geçişleri 5 günü aşmayacak şekilde gemilerinden ayrılarak ülkemizin diğer hudut kapılarından çıkışları sağlanmak üzere Deniz Hudut kapımızda resen transit vize verilmek suretiyle giriş işlemlerinin yapılacağı, çıkış yapmayanlar için taahhütte bulunan acente hakkında yasal işlem başlatılacağı; Ayrıca Türkiye ile Romanya arasında imzalanan vize anlaşmasının 3. maddesi uyarınca, Türkiye ve Romanya’nın birbirlerinin ülkelerine düzenli sefer gerçekleştiren gemi, havayolu ve demiryolu mürettebatlarının, önceden belirlenmiş ve diplomatik yoldan teati edilecek isim listelerine istinaden 90 gün süre ile vizeden muaf tutulacaklarından, Türkiye’deki Deniz Hudut Kapılarından gemiye görevli olarak katılacak Romen gemi personelinin transit geçişlerinde de, sadece listede isimleri yazılı olanların vize muafiyetinden yararlanabilecekleri, bu listelerde isimleri bulunmayanların konsolosluklarımızdan almış oldukları vize ile hudut kapılarımıza gelecek kişilerin hudut kapılarımızdan transit vize talebinde bulunamayacakları; belirtilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter