TUNUS SEYAHAT UYARISI

Konu: Tunus Seyahat Uyarısı İLGİ: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın 20.09.2004 tarih ve 4135 sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile, Tunus Büyükelçiliğimizden alınan yazıdan bahisle; Tunus mevzuatına göre, 1000 Tunus Dinarının (cari kurla yaklaşık 795 Dolar/653 Euro) üzerindeki dövizin ülkeye girişte beyan edilmesi mecburiyeti bulunduğu; beyan edilmemiş dövizle yakalanan kişilere 1 ay hapis cezası verilebildiği; dövizin kaynağının kanıtlanması halinde dahi, beyan edilmediği için ele geçirilen döviz tutarının %10’u oranında bir ceza tatbik edildiğinin, Bu itibarla, Tunus’a seyahat eden vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenebilmesi bakımından, buraya varışlarında üzerlerinde taşıdıkları 1000 Tunus Dinarının üzerindeki konvertibl dövizlerini gümrük çıkışı öncesinde beyan etmelerinin zorunlu olduğu hususunda Türkiye’den hareketleri öncesinde bir şekilde uyarılmalarının yararlı olacağının değerlendirildiği, Bu çerçevede, yolcuların seyahat acentelerinden bilet alışları esnasında, havalimanında ilgili şirket tarafından check-in işlemi sırasında, Tunus’a kalkan uçakların boarding salonları çıkış kapılarında veya uçak içinde sözlü anons veya yazılı notlarla ya da uygun bulunabilecek diğer bir biçimde uyarılabileceklerinin akla geldiği bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği DTO Konsey Başkanı - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - MARLİM Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - DTO Şubeleri - Meclis Başkan ve Vekilleri - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Başkan Danışmanları - DTO Meslek Komiteleri Başkanları