TURIST GEMILERI HK.

TARİH:31.08.2004 KONU:Turist Gemileri Hk. Sayın Üyemiz, İLGİ: T.C. Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiler Sağlık Genel Müdürlüğü’nün 30.07.2004 Tarih ve B.10.1.HSS.0.12.00.01-220-3500 Sayılı Yazısı. İlgi yazı ile; 1- Liman Başkanlıklarınca düzenlenen Yola Elverişlilik Belgesinde önceki uygulamalarda yer alan Yetkili Liman Başkanlığı tarafından “turist gemisi” veya “turistik amaçlı gemi” ibaresi bulunan belgeye sahip tüm gemilerden her şartta indirimli sağlık resmi tahsil edilecektir. ifadesinin kaldırıldığı, 2- “Turist Gemilerine İlişkin Usul ve Esaslara” ilişkin 01.03.2004 Tarih ve 52/723 Sayılı yazılarının son maddesinde belirtilen ifadelerin dikkate alınmayacağı ve bu kritere dayanılarak herhangi bir işlem yapılmayacağı, Buna göre; ● Belirli bir grubu getirip aynı grubu tekrar götüren gemilerin, ● Belirli bir grubu getirip götüren , ancak aynı gruba dahil olup da zamanında binemediği gemiye Türk limanlarında katılan yolcuları alan gemilerin, ● Belirli bir grubu getiren ve Türk limanlarında bu turistlerden bir kısmını indiren ve turistik amaçlı başka yolcu alan gemilerin, ● Yukarıda sayılan gemilere personel alınması veya indirilmesi gibi işlemlerin, turistik ve turist gemisi olmak vasıfları bozulmayacağı, ifadeleri şeklinde uygulama yapılacağı bildirilmektedir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: BİLGİ: - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - DTO 7145 No’lu Meslek Komitesi Üyeleri İ.B/İ.A/H.E