• Anasayfa
  • |
  • Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet İşletmeleri Belge Süreleri

Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet İşletmeleri Belge Süreleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nden alınan 30.04.2020 tarih ve E.324580 sayılı Ek'te sunulan yazıda;

Turizm amaçlı sportif faaliyet işletmelerinin,Yeni Koronavirüs  (COVID-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlerden doğrudan ve olumsuz etkilendikleri görüldüğünden, bahse konu işletmelerin mevcut belgelerinin 2020 yılı için geçerli kabul edilmesinin uygun olacağının değerlendirildiği,

Buna göre; Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle, turizm amaçlı sportif faaliyet işletmelerinden 5 yıla kadar izin verilen ve 2020 yılında turizm işletme belgesi yenilenmesi gerekenlerin, yenileme yapılmaksızın (belge bedeli alınmaksızın) mevcut belgelerinin 2020 yılı için de geçerli kabul edilmesi 29/4/2020 tarihli ve E.317175 sayılı Bakanlık Oluru ile uygun görüldüğü bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

566_1314_turizm_ama_l_sportif_faaliyet_i_letmeleri_belge_s_releri.pdf