• Anasayfa
  • |
  • Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliğ (Sıra No:1)

Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliğ (Sıra No:1)

SAYIN ÜYEMİZ

Turizm Beyannamesi Genel Tebliği ( Tebliğ Sıra No :1) Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)  tarafından  02.10.2019 tarih ve 30936 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bahse konu Tebliğ ile;11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun gereğince alınacak turizm payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ gereği; Turizm Payı Beyannamesini aylık dönemler hâlinde beyan etme zorunluluğu getirilen kurumlar vergisi mükelleflerinin Ekim/2019 dönemine ilişkin olarak verecekleri ilk beyannamelerini beyan dönemini takip eden ayın son günü olan 30/11/2019 tarihinin resmi tatil gününe denk gelmesi nedeniyle 2/12/2019 günü (resmi tatili takip eden ilk işgünü) saat 23.59'a kadar elektronik ortamda beyan etmeleri gerekmektedir.

Turizm Payı Beyannamesini üç aylık dönemler hâlinde beyan etme zorunluluğu getirilen mükelleflerin Ekim-Kasım-Aralık/2019 dönemine ilişkin olarak verecekleri ilk beyannamelerini 31/1/2020 günü saat 23.59'a kadar elektronik ortamda beyan etmeleri gerekmektedir.    

Turizm Beyannamesi Genel Tebliği ( Tebliğ Sıra No :1)  in tamamı Odamız Web Sayfasında Duyurular/Turizm/Mevzuat bölümlerinde yayınlanmakta olup, ayrıca mail ekinde gönderilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

Saygılarımla,                    

İsmet SALİHOĞLU              

Genel Sekreter                  

759_3795_turizm_pay_beyannamesi_genel_tebli_s_ra_no_1_2.pdf