• Anasayfa
  • |
  • Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2019/1)

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2019/1)

"Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2019/1)" Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 27 Kasım 2019 tarih ve 30961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin amacı, 31/5/2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir.

Söz konusu Tebliğin tamamı Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat/Turizm bölümünde yayınlanmaktadır.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

Saygılarımla,                

İsmet SALİHOĞLU             

Genel Sekreter              

817_5130_turizm_tesislerinin_niteliklerine_ili_kin_y_netmeli_in_uygulanmas_na_dair_tebli_.pdf