• Anasayfa
  • |
  • TÜRK BAYRAKLI GEMILERE YURT DIŞINDA YAPILAN DENETIMLER VE HARMONIZE SÖRVEY KAPSAMINDA ÜLKEMIZ LIMANLARINDA YAPILAN SÖRVEYLERLE ILGILI EĞITIMLER HK.

TÜRK BAYRAKLI GEMILERE YURT DIŞINDA YAPILAN DENETIMLER VE HARMONIZE SÖRVEY KAPSAMINDA ÜLKEMIZ LIMANLARINDA YAPILAN SÖRVEYLERLE ILGILI EĞITIMLER HK.

Sayın Üyemiz, Bilindiği üzere, Odamızın ilgi (a) yazısı kapsamında; İstanbul Bölge Müdürlüğü Sörveyörleri tarafından, Odamız Meclis salonunda, 26 Haziran 2006 tarihine kadar sürecek şekilde; 1. İlki 16 Mayıs 2006 Salı günü olmak üzere her Salı günü saat 09:00 – 12:00 arası Tayfalara yönelik bilgilendirme eğitimleri 2. İlki 18 Mayıs 2006 Perşembe günü olmak üzere her Perşembe günü saat 09:00 – 12:00 arası Zabitanlara yönelik bilgilendirme eğitimleri devam etmektedir. Gemilerin standartlarının yükseltilmesi ve yurt dışında yapılan denetimlerde sorunlarla karşılaşılmaması için şirket ve gemi personeline görevler düşmekle beraber, en önemli sorumluluk gemi donatanları, DPA’lar, şirketlerin teknik ve personel müdürleri, kaptanlar, başmühendisler ve gemi zabitlerine düşmektedir. Bu itibarla, Perşembe günleri 09:00 – 12:00 arası Odamız Meclis Salonunda yapılan Eğitim ve Bilgilendirme Seminerlerine katılımın çok olması arzulandığı gibi, ne kadar katılım olursa, sektörümüzün de konuya ciddiyetle eğildiği anlaşılacaktır. Nitekim, eğitimler tekdüze olmayıp, eğitime katılanların iştirakine göre; sunum, karşılıklı bilgi alışverişi, soru cevap, tavsiye, örneklemeler şeklinde değişiklik arz etmekte ve herkes için faydalı olmaktadır. Ancak, ilki 18 Mayıs 2006’da yapılan Zabitanlara yönelik eğitimlere katılım durumu; TARİH KATILIMCI SAYISI 18.05.2006 37 25.05.2006 30 01.06.2006 9 şeklinde gerçekleşmiş olup, katılımcı sayılarında azalma olduğu gözlenmektedir. Özellikle Perşembe günleri yapılan söz konusu bilgilendirme eğitimlerine azami seviyede katılım sağlanması, gemi sahibi üyelerimizden gemi donatanları, DPA’LAR, teknik ve personel müdürleri ve zabitlerin katılımının teşvik edilmesi hususunda bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederiz. Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - T.C. Başbakanlık Denizcilik Müst. - Türk Armatörler Birliği İstanbul Bölge Müdürlüğü - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim DTO Konsey Başkanı - ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - S/S İstanbul Batı Yakası Kum Üretim Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Meclis Başkan ve Vekilleri - Koster Armatörleri Derneği - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Uluslararası Sefer Yapan Gemi Sahibi Firmalar - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - DTO Meslek Komite Başkanları - Meclis Üyeleri