• Anasayfa
  • |
  • TÜRK BAYRAKLI GEMILERIN UYGUN PERSONELLE DONATILMAMASI SONUCU TUTULMALARI HK.

TÜRK BAYRAKLI GEMILERIN UYGUN PERSONELLE DONATILMAMASI SONUCU TUTULMALARI HK.

İlgi yazı ile, Türkiye’nin Paris MOU kapsamında yapılan Liman Devleti Kontrolleri neticesinde oluşturulan raporlarda kara listede bulunduğu, Türk Bayraklı gemilerin tekne, makine yapısı, teçhizat gerekleri ve personel yeterliliğine ilişkin son dönemde İdare ve sektör olarak yapılan yoğun çalışmalar sonucunda, gri listeye geçmek için önemli bir mesafe alındığı, Bununla birlikte, son dönemde özellikle geminin seyir mesafesi, büyüklüğü, makine gücüne bağlı olarak gerekli personelle donatılmaması nedeniyle gemilerimizin tutulmalarında ciddi oranda artış meydana gelmiş olup, bu durumun İdare olarak hedeflerimize ulaşmamız yolunda ciddi bir tehdit oluşturduğu, Son olarak, yine T/B’lı bir geminin, donatıldığı gemiadamlarının yeterliliklerinin uygun olmadığı sefer bölgesine seyir yapması nedeniyle Portekiz’de tutulması, İdare ve sektör olarak yapılan tüm gayretlere karşı hala konunun öneminin ve ciddiyetinin bazı gemi sahibi/işleticileri tarafından idrak edilemediğini gösterdiğini, Bu çerçevede, Ülkemizin kara listeden çıkma hedefine ulaşabilmesi için, Odamız üyesi tüm gemi sahipleri ve gemi işleticilerine konunun ciddiyetinin bir kez daha hatırlatılması istenmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini önemle arz ve rica ederiz. Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop. - DTO Meslek Komiteleri Başkanları -Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Meclis Üyeleri - İMEAK DTO Şubeleri - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - S/S İstanbul Batı Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Koster Armatörleri Derneği